THÔNG BÁO...

---

Hệ thống bị tạm khóa do hết hạn sử dụng hoặc vi phạm quy định của
IIT Techcom.


Để tiếp tục sử dụng vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh chăm sóc trực tiếp hoặc gọi đến : 0242 242 0777 để được hỗ trợ.


Trân trọng cảm ơn !